Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 117/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị ĐH MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 5 01/08/2018
2 169/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII 67 16/07/2018
3 212/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện QĐ 21/2015/QĐ-UBND, ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh Lai Châu... 8 11/07/2018
4 212/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 21/2015QĐ-UBND, ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh Lai Châu 30 11/07/2018
5 14/TTr-MTTQ-BTT Thông tri triệu tập Hội nghị Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lai Châu lần thứ 9 khóa XI 29 03/07/2018
6 1019/GM-MTTQ-BTT Giấy mời dự hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018 31 03/07/2018
7 203/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện QĐ 832/QĐ-UBND, ngày 31/7/2014 13 29/06/2018
8 Biểu KH 203 Biểu kèm theo KH 203 2 29/06/2018
9 Lời kêu gọi ủng hộ Nhân dân bị ảnh hưởng của mưa, lũ 29 27/06/2018
10 257/GM-ĐĐ Giấy mời dự hội nghị lấy ý kiến 25 11/06/2018
11 188/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền giai đoạn 2018 - 2020 78 26/03/2018
12 51/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn tiêu chí xếp loại của Ban Thanh tra nhân dân - Giám sát đầu tư cộng đồng các xã, phường, thị trấn 38 26/03/2018
13 185/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao giải pháp thực hiện triển khai Đề án cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016 - 2020 69 15/03/2018
14 183/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc, tuyên truyền biên đảo 2018 19 09/03/2018
15 182/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch xây dựng xã điểm theo QĐ 217; QĐ 218 của Bộ Chính trị 192 05/03/2018
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Tẩn Vản Pao - UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.798.595
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này