Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 220/QĐ-MTTQ-BTT Quyết định ban hành tiêu chuẩn đánh giá xếp loại MTTQ huyện, thành phố và Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn 40 30/12/2016
2 632/GM-BCĐ Giấy mời dự hội nghị sơ kết cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2016 18 15/12/2016
3 623/GM-MTTQ-BTT Giấy mời dự Hội nghị triển khai Đề án "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 35 06/12/2016
4 18/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch đón tiếp và tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận tại huyện 27 23/11/2016
5 611/GM-MTTQ-BTT Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2016 79 23/11/2016
6 592/MTTQ-BTT Về việc báo cáo số liệu phục vụ tổng kết công tác Mặt trận năm 2016 38 08/11/2016
7 2867/MTTW-BTT Về việc xét tặng kỷ niệm chương 49 04/11/2016
8 562/MTTQ-BTT Về việc đi học tập kinh nghiệm công tác Mặt trận tại một số tỉnh phía Bắc 31 04/10/2016
9 96/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư nhân dịp ngày truyền thống MTTQ VN (18/11/1930- 18/11/2016) 478 29/09/2016
10 556/MTTQ-BTT Về việc hướng dẫn xây dựng "Quy chế tổ chức và hoạt động" và đánh giá Ban Công tác MT ở Khu dân cư 973 27/09/2016
11 02 Thông báo về việc tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận khóa IV năm 2016 7 28/07/2016
12 Bao-cao-tinh-hinh-bau-cu 11 20/05/2016
13 91/HD-MTTW-BTT Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 339 08/04/2013
14 CV-BC-So-lieu-cong-tac-to-chuc-can-bo 43
15 124-TB/MTTQ/BTT Thông báo chương trình làm việc tháng 7 18
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Tẩn Vản Pao - UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.798.595
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này