Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 47/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn công tác tuyên giáo năm 2018 33 25/01/2018
2 148/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017 50 07/08/2017
3 39/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Tư vấn Ủy ban MTTQ VN cấp huyện cấp xã 104 30/07/2017
4 800/CV-BCĐ Về việc phối hợp chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 10 27/07/2017
5 801/CV-BCĐ Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 28 27/07/2017
6 796/MTTQ-BTT Về việc báo cáo số liệu tổ chức 54 26/07/2017
7 796/MTTQ-BTT Biểu 47 26/07/2017
8 22/TT-MTTW-BTT Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận khóa 3 năm 2017 39 21/07/2017
9 12/TTr-MTTQ-BTT Thông tri triệu tập Hội nghị Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lai Châu lần thứ 7 khóa XI 35 18/07/2017
10 12/TTr-MTTQ-BTT Giấy mời dự Hội nghị giao ban 23 18/07/2017
11 Tong hop so lieu UVUB cac cap 34 29/05/2017
12 Số 134/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017 của Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh 47 12/04/2017
13 Số 11/TTr-MTTQ-BTT Thông tri triệu tập Hội nghị tập huấn năm 2017 81 27/03/2017
14 128/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền giai đoạn 2017 - 2020 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu thực hiện theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) 27 10/03/2017
15 số 10-CTr/MTTQ-BTT Chương trình hành động của MTTQ tỉnh Lai Châu thực hiện Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII... 211 10/02/2017
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Tẩn Vản Pao - UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.798.595
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này