Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 12/TTr-MTTQ-BTT Giấy mời dự Hội nghị giao ban 21 18/07/2017
2 Tong hop so lieu UVUB cac cap 33 29/05/2017
3 Số 134/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017 của Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh 45 12/04/2017
4 Số 11/TTr-MTTQ-BTT Thông tri triệu tập Hội nghị tập huấn năm 2017 77 27/03/2017
5 128/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền giai đoạn 2017 - 2020 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu thực hiện theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) 24 10/03/2017
6 số 10-CTr/MTTQ-BTT Chương trình hành động của MTTQ tỉnh Lai Châu thực hiện Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII... 147 10/02/2017
7 Số 112-KH/MTTQ-BTT Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 28 15/01/2017
8 220/QĐ-MTTQ-BTT Quyết định ban hành tiêu chuẩn đánh giá xếp loại MTTQ huyện, thành phố và Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn 54 30/12/2016
9 632/GM-BCĐ Giấy mời dự hội nghị sơ kết cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2016 19 15/12/2016
10 623/GM-MTTQ-BTT Giấy mời dự Hội nghị triển khai Đề án "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 35 06/12/2016
11 18/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch đón tiếp và tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận tại huyện 27 23/11/2016
12 611/GM-MTTQ-BTT Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2016 88 23/11/2016
13 592/MTTQ-BTT Về việc báo cáo số liệu phục vụ tổng kết công tác Mặt trận năm 2016 38 08/11/2016
14 2867/MTTW-BTT Về việc xét tặng kỷ niệm chương 50 04/11/2016
15 562/MTTQ-BTT Về việc đi học tập kinh nghiệm công tác Mặt trận tại một số tỉnh phía Bắc 32 04/10/2016
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Tẩn Vản Pao - UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.798.595
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này