Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 112-KH/MTTQ-BTT Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 35 15/01/2017
2 220/QĐ-MTTQ-BTT Quyết định ban hành tiêu chuẩn đánh giá xếp loại MTTQ huyện, thành phố và Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn 134 30/12/2016
3 632/GM-BCĐ Giấy mời dự hội nghị sơ kết cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2016 21 15/12/2016
4 623/GM-MTTQ-BTT Giấy mời dự Hội nghị triển khai Đề án "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 37 06/12/2016
5 18/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch đón tiếp và tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận tại huyện 29 23/11/2016
6 611/GM-MTTQ-BTT Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2016 102 23/11/2016
7 592/MTTQ-BTT Về việc báo cáo số liệu phục vụ tổng kết công tác Mặt trận năm 2016 39 08/11/2016
8 2867/MTTW-BTT Về việc xét tặng kỷ niệm chương 51 04/11/2016
9 562/MTTQ-BTT Về việc đi học tập kinh nghiệm công tác Mặt trận tại một số tỉnh phía Bắc 33 04/10/2016
10 96/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư nhân dịp ngày truyền thống MTTQ VN (18/11/1930- 18/11/2016) 503 29/09/2016
11 556/MTTQ-BTT Về việc hướng dẫn xây dựng "Quy chế tổ chức và hoạt động" và đánh giá Ban Công tác MT ở Khu dân cư 1030 27/09/2016
12 02 Thông báo về việc tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận khóa IV năm 2016 7 28/07/2016
13 Bao-cao-tinh-hinh-bau-cu 12 20/05/2016
14 91/HD-MTTW-BTT Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 382 08/04/2013
15 CV-BC-So-lieu-cong-tac-to-chuc-can-bo 47
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Tẩn Vản Pao - UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.798.595
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này