58 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 5609/MTTW-BTT Hướng dẫn triển khai tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 1 15/10/2018
2 Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới 5 08/10/2018
3 1089/MTTQ-BTT Công văn về việc phối hợp lập danh sách các đối tượng do Ủy ban MTTQ tỉnh cấp tỉnh, cấp huyện đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 10 08/10/2018
4 221/KH-MTTQ-BTT tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền ĐH MTTQ Việt Nam các cấp 4 24/09/2018
5 220/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 12 20/09/2018
6 Đề cương tuyên truyền 1 20/09/2018
7 Số 117/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị ĐH MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 35 01/08/2018
8 169/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII 87 16/07/2018
9 212/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện QĐ 21/2015/QĐ-UBND, ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh Lai Châu... 9 11/07/2018
10 212/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 21/2015QĐ-UBND, ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh Lai Châu 33 11/07/2018
11 14/TTr-MTTQ-BTT Thông tri triệu tập Hội nghị Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lai Châu lần thứ 9 khóa XI 33 03/07/2018
12 1019/GM-MTTQ-BTT Giấy mời dự hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018 33 03/07/2018
13 203/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện QĐ 832/QĐ-UBND, ngày 31/7/2014 23 29/06/2018
14 Biểu KH 203 Biểu kèm theo KH 203 2 29/06/2018
15 Lời kêu gọi ủng hộ Nhân dân bị ảnh hưởng của mưa, lũ 33 27/06/2018
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Tẩn Vản Pao - UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này