Trang chủ Trang Uỷ ban MTTQ Tỉnh Giới thiệu

Tổ chức bộ máy
(Ngày đăng :06/10/2014 9:40:36 SA)

(laichau.gov.vn)  BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH

TỔ CHỨC BỘ MÁY

  
- Tổng số cán bộ công nhân viên chức cơ quan: 23 đồng chí.- Tổng số đảng viên trong Chi bộ: 19 đồng chí,

* Ban Thường trực: 07 người (01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch, 03 Ủy viên Thường trực)

 

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Cơ quan

Di động

Tẩn Vản Pao

Chủ tịch

0231.3798.955

 

Lại Thị Hương

Phó Chủ tịch Thường trực

02313.798.188

 

Vũ Thế Khiên

Phó Chủ tịch 

0231.3798.088

 

Sìn Văn Sủ

Phó Chủ tịch

0231.3798.959

 

Văn phòng MTTQ tỉnh

 

 

Nguyễn Hữu An

 Chánh VP

0231.3798.988

 

 Ban Tổ chức-Tuyên huấn MTTQ tỉnh

 

 

Lê Bá Thành

Trưởng ban

0231.3798.181

    0914.370.893

Ban Phong trào MTTQ tỉnh

 

 

Lê Mạnh Hà

Trưởng ban

0231.3798.599

0913.063.282

Ban Dân chủ Pháp Luật MTTQ tỉnh

 

 

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng ban

0231.3798.089

0983.080.758

Tin liên quan

Tổ chức bộ máy(06/10/2014 9:40:36 SA)

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn(06/10/2014 9:38:09 SA)

Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh(06/10/2014 9:34:24 SA)

Tin mới nhất

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2019 - 2024(16/07/2019 7:36:42 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2016(19/12/2016 3:13:23 CH)

Triển khai đề án tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”(19/12/2016 1:25:53 CH)

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016(15/12/2016 9:43:03 SA)

HỘI NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ 6 (KHÓA XI)(15/12/2016 9:14:51 SA)

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Tẩn Vản Pao - UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này