Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 22/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động... 24 10/12/2018
2 15/TTr-MTTQ-BTT Thông tri triệu tập Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh" (2016-2018) và tổng kết 15 năm thực hiện "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân" (2003-2018) 28 14/11/2018
3 225/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban công tác mặt trận nam 2018 25 12/11/2018
4 56/HD-MTTQ-BTT Tổng kết công tác Mặt trận và công tác thi đua, khen thương năm 2018 52 09/11/2018
5 5609/MTTW-BTT Hướng dẫn triển khai tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 15 15/10/2018
6 Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới 17 08/10/2018
7 1089/MTTQ-BTT Công văn về việc phối hợp lập danh sách các đối tượng do Ủy ban MTTQ tỉnh cấp tỉnh, cấp huyện đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 16 08/10/2018
8 221/KH-MTTQ-BTT tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền ĐH MTTQ Việt Nam các cấp 27 24/09/2018
9 220/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 80 20/09/2018
10 Đề cương tuyên truyền 23 20/09/2018
11 Số 117/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị ĐH MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 129 01/08/2018
12 169/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII 244 16/07/2018
13 212/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện QĐ 21/2015/QĐ-UBND, ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh Lai Châu... 32 11/07/2018
14 212/KH-MTTQ-BTT Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 21/2015QĐ-UBND, ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh Lai Châu 53 11/07/2018
15 14/TTr-MTTQ-BTT Thông tri triệu tập Hội nghị Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lai Châu lần thứ 9 khóa XI 528 03/07/2018
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.798.595
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này