Thực hiện Nghị quyết của trên về lãnh đạo thực hiện khâu đột phá “Quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị” (VKTB). Trong thời gian qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp sáng tạo nhằm quản lý, sử dụng VKTB chặt chẽ, đúng mục đích; gắn thực hiện khâu đột phá với thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, góp phần bảo đảm kịp thời VKTB cho nhiệm vụ sẵn sagnf chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, diễn tập của LLVT tỉnh.

Trong thời gian qua, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chế độ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Đẩy mạnh việc tuyên truyền văn bản về giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở các địa phương.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) phù hợp với đặc điểm tình hình của một tỉnh miền núi biên giới. Cùng với xây dựng vững mạnh về cơ cấu, số lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị của tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng DQTV, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh các chương trình dự án của Nhà nước như Tái định cư, trồng cây cao su, chương trình 135 thì những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Nậm Cha (Sìn Hồ) đã có những nỗ lực phấn đấu không ngừng góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trong xã từ 62% năm 2010 xuống còn 43% năm 2014.

Nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và  người phụ trách công tác dân vận “Phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, Trung tá Nguyễn Văn Thời, Đội trưởng Đội xây dựng cơ sở (XDCS) số 1 - Đoàn kinh tế - quốc phòng (KTPQ) 356 – Bộ CHQS tỉnh Lai Châu trong trình bám bản, bám dân trên cượng vị được giao đã làm tốt việc nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh cho cấp ủy Đảng, chính quyền và cấp trên, đồng thời đề xuất những phương hướng giải pháp đúng đắn, kịp thời, góp phần thiết thực vào việc phát triền kinh tế, xã hội, an ninh- quốc phòng ở địa phương trên địa bàn đóng quân.

Lời dạy ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Mường Cang (Than Uyên) từ đó góp phần xóa đói giảm nghèo và hình thành nên nếp sống mới văn minh, lành mạnh cho Mường Cang hôm nay.

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.798.595
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này