BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH LAI CHÂU.

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.798.595
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này