Nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và  người phụ trách công tác dân vận “Phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, Trung tá Nguyễn Văn Thời, Đội trưởng Đội xây dựng cơ sở (XDCS) số 1 - Đoàn kinh tế - quốc phòng (KTPQ) 356 – Bộ CHQS tỉnh Lai Châu trong trình bám bản, bám dân trên cượng vị được giao đã làm tốt việc nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh cho cấp ủy Đảng, chính quyền và cấp trên, đồng thời đề xuất những phương hướng giải pháp đúng đắn, kịp thời, góp phần thiết thực vào việc phát triền kinh tế, xã hội, an ninh- quốc phòng ở địa phương trên địa bàn đóng quân.

Lời dạy ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Mường Cang (Than Uyên) từ đó góp phần xóa đói giảm nghèo và hình thành nên nếp sống mới văn minh, lành mạnh cho Mường Cang hôm nay.

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.798.595
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này