Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 49/MTTQ-BTT V/v tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 7 10/09/2019
2 40/MTTQ-BTT Về việc tổ chức tuyên truyền Luật Tố Cáo và Luật phòng, chống tham nhũng 7 05/09/2019
3 Biểu mẫu báo cáo công tác tổ chức 53 14/08/2019
4 19/TTr-MTTQ-BTT Thông tri triệu tập Đại hội đại biểu MTTQ VN tỉnh Lai Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 57 21/06/2019
5 Thể lệ Giải bái chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIV năm 2019 - 2020 3 06/06/2019
6 392/GM-ĐĐ Giấy mời dự Hội nghị của Đảng đoàn MTTQ tỉnh 31 06/06/2019
7 1256/CV-BCĐ Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động... 23 20/05/2019
8 261/KH-BCĐ Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Lai Châu 11 15/05/2019
9 68/HD-BCĐ Hướng dẫn công tác khen thưởng cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng VN" 13 15/05/2019
10 1171/GM-MTTQ-BTT Dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2019 2 11/03/2019
11 1160/GM-MTTQ-BTT Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. 2 18/02/2019
12 16/TTr-MTTQ-BTT Thông tri triệu tập Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu lần thứ 10 52 11/12/2018
13 20/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi tiếp đón, thăm hỏi, chúc mừng một số đối tượng do UBMTTQ tỉnh và UBMTTQ huyện thực hiện 15 10/12/2018
14 21/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UB MTTQ tỉnh, Ban tư vấn thuộc UB MTTQ cấp huyện trên đạ bàn tỉnh 11 10/12/2018
15 22/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động... 23 10/12/2018
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

02313.798.595
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này