65 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Kế hoạch tập huấn công tác Mặt trận năm 2019 15 17/10/2019
2 49/MTTQ-BTT V/v tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 18 10/09/2019
3 40/MTTQ-BTT Về việc tổ chức tuyên truyền Luật Tố Cáo và Luật phòng, chống tham nhũng 18 05/09/2019
4 Biểu mẫu báo cáo công tác tổ chức 58 14/08/2019
5 19/TTr-MTTQ-BTT Thông tri triệu tập Đại hội đại biểu MTTQ VN tỉnh Lai Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 63 21/06/2019
6 Thể lệ Giải bái chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XIV năm 2019 - 2020 3 06/06/2019
7 392/GM-ĐĐ Giấy mời dự Hội nghị của Đảng đoàn MTTQ tỉnh 42 06/06/2019
8 1256/CV-BCĐ Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động... 24 20/05/2019
9 261/KH-BCĐ Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Lai Châu 12 15/05/2019
10 68/HD-BCĐ Hướng dẫn công tác khen thưởng cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng VN" 14 15/05/2019
11 1171/GM-MTTQ-BTT Dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2019 3 11/03/2019
12 1160/GM-MTTQ-BTT Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. 2 18/02/2019
13 16/TTr-MTTQ-BTT Thông tri triệu tập Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu lần thứ 10 58 11/12/2018
14 20/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi tiếp đón, thăm hỏi, chúc mừng một số đối tượng do UBMTTQ tỉnh và UBMTTQ huyện thực hiện 16 10/12/2018
15 21/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UB MTTQ tỉnh, Ban tư vấn thuộc UB MTTQ cấp huyện trên đạ bàn tỉnh 13 10/12/2018
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này