Trang chủ Tin hoạt động Hoạt động Mặt trận tỉnh, TP

HỘI NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ 6 (KHÓA XI)
(Ngày đăng :15/12/2016 9:19:45 SA)


Đồng chí : Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
(laichau.gov.vn)

Ngày 14 tháng 12 năm 2016, Ủy ban MTTQ tỉnh tiến hành Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 6, khóa XI (nhiệm kỳ 2014 – 2019) nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh năm 2016, thống nhất nội dung chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2017, kiện toàn các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI. Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thóa về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt, triển khai các nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy khóa XIII.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Vũ Văn Hoàn – phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí: Lại Thị Hương – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, trong năm 2016 Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú, kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính tị của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Vận động thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có 68% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 77% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, vận động quỹ “vì người nghèo” được trên 4,5 tỷ đồng, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội… tuyên truyền triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Về giám sát và phản biện xã hội: Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể xã hội cấp tỉnh thực hiện được 04 cuộc giám sát. Ban Thanh tra nhân dân – Giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện giám sát được 257 công trình, thực hiện tốt đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại động đồng dân cư…

Năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động với các nội dung trọng tâm: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí: Vũ Văn Hoàn – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh năm 2016, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh trong thời gian tới cần bám sát Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề ra kế hoạch cụ thể phù hợp với thực tế của tỉnh để hành động, phát huy vai trò của người tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng dân cư để triển khai hoạt động, hoạt động hướng về cơ sở, bám sát cơ sở, thực hiện tốt giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia triển khai các đề án, kết luật của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy khóa XIII…

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng được lãnh đạo UBND tỉnh thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016, kế hoạch năm 2017. Hội nghị cũng đã kiện toàn hội đồng tư vấn, chia tay các vị Ủy viên Ủy ban thôi không tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2014 – 2019.

 

 

Ban TCTH MTTQ tỉnh

 

Tin liên quan

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM THI ĐUA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC TỈNH MIỀN NÚI BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 2019(26/12/2019 8:38:22 SA)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2019 - 2024(16/07/2019 7:36:42 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2016(19/12/2016 3:13:23 CH)

Triển khai đề án tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”(19/12/2016 1:25:53 CH)

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016(15/12/2016 9:43:03 SA)

Tin mới nhất

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM THI ĐUA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC TỈNH MIỀN NÚI BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 2019(26/12/2019 8:38:22 SA)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2019 - 2024(16/07/2019 7:36:42 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2016(19/12/2016 3:13:23 CH)

Triển khai đề án tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”(19/12/2016 1:25:53 CH)

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016(15/12/2016 9:43:03 SA)

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này