Trang chủ Chuyên đề Quốc phòng - An ninh TT – Dân chủ PL

Bộ CHQS tỉnh: Thực hiện hiệu quả toàn diện công tác chính sách
(Ngày đăng :26/07/2016 9:07:33 SA)


(laichau.gov.vn) Trong thời gian qua, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chế độ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Đẩy mạnh việc tuyên truyền văn bản về giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở các địa phương.

Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác chính sách, trong những năm qua, công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện có hiệu quả, toàn diện công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội và phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, theo đồng chí Thượng tá Thào A Pinh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên Bộ và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng về công tác chính sách; thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục phổ biến tuyên truyền, từng bước đưa hoạt động công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” ở các cấp đi vào nền nếp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác chính sách có quan điểm, phương pháp tác phong làm việc nhiệt tình, trách nhiệm… Do đó các hoạt động công tác chính sách luôn được thực hiện một cách thống nhất và đạt hiệu quả cao, bảo đảm được sự công bằng, dân chủ, thấu tình đạt lý, tạo được niềm tin và sự phấn khởi trong nhân dân và LLVT tỉnh, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - văn hoá xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất đúng phương hướng, kế hoạch công tác chính sách cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các nghị quyết, phương hướng, nguyên tắc chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trọng tâm là tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ về xác lập hồ sơ giải quyết chính sách thương binh, liệt sĩ; Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 về Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ. Cấp ủy, chủ trì các cấp trong LLVT tỉnh đã xác định chủ trương, kế hoạch, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn từng đơn vị, địa phương. Kế hoạch công tác chính sách hằng năm cũng như các hoạt động công tác chính sách nhân các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của quân đội, địa phương và được triển khai cơ bản, đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng tại ngũ được thực hiện dân chủ, đặc biệt là các chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở vùng khó khăn, biên giới, kịp thời hỗ trợ kịp thời gia đình cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh kết hợp với các chương trình tặng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, giảm bớt khó khăn cho gia đình quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng. Đồng chí Trung tá Trần Thanh Hải, Trưởng ban Chính sách Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Chính sách đối với lực lượng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ đã chi trả cho trên 1.500 đối tượng, với số tiền 5 tỷ đồng; chi trả theo Quyết định số 290, Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền trên 113 triệu đồng, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Đồng thời đôn đốc các đơn vị tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hồ sơ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ đợt 15 bảo đảm đúng tiến độ. Hiện nay cơ quan Chính sách đang tích cực tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 49 ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế”.

Công tác Thương binh, liệt sĩ  và người có công được quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ nghiêm túc. Bộ CHQS tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng đoàn thể địa phương tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và tham gia lực lượng tiêu binh phục vụ các đoàn đại biểu thăm viếng nghĩa trang nhân các sự các ngày lễ, các sự kiện chính trị. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được lãnh đạo và thực hiệu có hiệu quả. Chỉ tính trong năm 2015, đã tổ chức xây dựng và hoàn thành bàn giao 5 nhà tình nghĩa cho 3 cán bộ có hoàn cảnh khó khăn và 2 đối tượng chính sách trên địa bàn, tổng số tiền 350 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn với tổng trị giá hàng chục triệu đồng. Bên cạnh đó, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức của người đồng bào các dân tộc về việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội cũng như minh bạch, công khai các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Những kết quả đạt được của công tác chính sách trên địa bàn đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương; là sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, ngành, cơ quan và sự tham mưu tích cực của LLVT tỉnh, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, đối tượng chính sách, người có công và hậu phương quân đội; củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và tác động tích cực, hiệu quả đến nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện chiến đấu của LLVT tỉnh./.

       

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tam Đường

          4221, Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 thăm hỏi tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Than Uyên

4938, Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 thăm hỏi tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Lai Châu

          

Tin liên quan

Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt khâu đột phá “Quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị”(26/07/2016 9:09:29 SA)

Bộ CHQS tỉnh: Thực hiện hiệu quả toàn diện công tác chính sách(26/07/2016 9:07:19 SA)

Phát huy truyền thống lực lượng dân quân tự vệ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao(26/07/2016 8:58:46 SA)

Tin mới nhất

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM THI ĐUA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC TỈNH MIỀN NÚI BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 2019(26/12/2019 8:38:22 SA)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2019 - 2024(16/07/2019 7:36:42 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2016(19/12/2016 3:13:23 CH)

Triển khai đề án tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”(19/12/2016 1:25:53 CH)

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016(15/12/2016 9:43:03 SA)

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này