Trang chủ Chuyên đề Quốc phòng - An ninh TT – Dân chủ PL

Phát huy truyền thống lực lượng dân quân tự vệ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
(Ngày đăng :26/07/2016 8:59:10 SA)


(laichau.gov.vn) Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) phù hợp với đặc điểm tình hình của một tỉnh miền núi biên giới. Cùng với xây dựng vững mạnh về cơ cấu, số lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị của tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất lượng DQTV, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngày 28/2/1935, tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp tại Ma Cao (Trung Quốc) đã ra “Nghị quyết về Đội tư vệ”, khẳng định “tự vệ đội càng mạnh tức là có đủ điều kiện thuận lợi sau này để tổ chức du kích chiến tranh, vũ trang bạo động”. Đây là Nghị quyết quan trọng của Đảng về tổ chức chỉ đạo, xây dựng và hoạt động của đội tự vệ, mở ra một thời kỳ mới, là tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng xuyên suốt qua các giai đoạn cách mạng trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Với ý nghĩa lịch sử trọng đại đó, theo quyết định của Chính phủ, ngày 28/3 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng DQTV Việt Nam. Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của

Là một bộ phận không thể tách rời của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương, được sự quan tâm lãnh đạo, sự cưu mang giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc địa phương, cùng với lực LLVT tỉnh trải qua 64 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng DQTV tỉnh nhà đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, rong rã những năm kháng chiến chống Mỹ khi, LLVT tỉnh với tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, thống nhất hành động, bằng trí tuệ và bản lĩnh cách mạng, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) DQTV cùng LLVT tỉnh Lai Châu đã tham gia chiến đấu, chi viện đắc lực cho chiến trường, lập được nhiều chiến công oanh liệt, làm nên những chiến thắng vang dội như: chiến dịch tiễu phỉ ở Thuận Châu, bắt sống 2.300 tên địch, thu nhiều vũ khí trang bị; phối hợp với bộ đội chủ lực đập tan cụm phỉ lớn ở Mường Tè, Sìn Hồ, Mường Lay, Quỳnh Nhai. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ quân và dân các dân tộc Lai Châu đã tự nguyện tham gia đóng góp 2.666 tấn gạo, 266 tấn thịt, 210 tấn rau xanh, huy động 19.672 dân công, 348 ngựa thồ, 38 thuyền, mảng…góp phần cùng quân dân cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến công vĩ đại này, lực lượng DQTV tỉnh nhà có vinh dự được sống và chiến đấu giữa lòng đất lịch sử, tinh thần Điện Biên, khí phách Điện Biên mãi mãi cổ vũ CBCS DQTV tiến lên. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vượt lên sự tàn phá và những mất mát đau thương, DQTV Lai Châu đã tổ chức tốt việc phòng tránh cho nhân dân và tổ chức mạng lưới phòng không kiên cường đánh trả. Thi đua với dân quân người Thái có dân quân người Mông, người Dao và nhiều dân tộc khác đã dũng cảm kiên cường chiến đấu, trở thành niềm tự hào của các dân tộc anh em. Tên tuổi của những trung dân quân Người Thái, Người Mông đã đi vào lịch sử. Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” trong hai cuộc kháng chiến đã trở thành niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Sau hơn 40 năm đất nước hòa bình thống nhất và hơn 10 năm chia tách và thành lập tỉnh, thế hệ tiếp bước hôm nay của lực lượng dân quân Lai Châu đã phát huy truyền thống của lớp lớp cha anh đi trước, tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương. Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Luật DQTV, các văn bản, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy - HĐND - UBDN tỉnh chú trọng xây dựng lực lượng DQTV theo hướng "vững mạnh, toàn diện, rộng khắp", bảo đảm ở đâu có dân, có tổ chức sản xuất, ở đó có lực lượng DQTV. Đặc biệt, sau khi Luật DQTV được ban hành, nhận thức, trách nhiệm xây dựng lực lượng DQTV của hệ thống chính trị các cấp và đồng bào các dân tộc được nâng lên một bước. Tổ chức biên chế được kiện toàn, chất lượng tổng hợp của lực lượng DQTV tiếp tục được nâng cao. Hiện nay, tỷ lệ DQTV toàn tỉnh đạt 2,5% so với dân số. Công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV được coi trọng, đảng viên trong DQTV đạt 17,3%, có 24 cơ sở, xã, phường, thị trấn trấn) đã thành lập chi bộ quân sự; duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục chính trị theo quy định. Kết quả kiểm tra, phúc tra hằng năm của Bộ CHQS tỉnh và Quân khu 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 70% đạt khá, giỏi; làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia các cuộc diễn tập, đặc biệt là diễn tập khu vục phòng thủ tỉnh năm 2013 đã có hàng trăm CBCS lực lượng DQTV tham gia với hàng nghìn ngày công góp phần cùng LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Bên cạnh đó lực lượng DQTV vừa hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ở địa phương, cơ sở, vừa dành thời gian để xây dựng, củng cố lực lượng vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay đã có hàng chục nghìn lượt CBCS DQTV tham gia khắc phục lụt bão, cháy rừng…di dời hàng nghìn nhà dân đến nơi an toàn; gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chỉ đạo, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn, ban CHQS cơ quan, tổ chức ở cơ sở đủ 4 đồng chí; cán bộ thôn bản đội, cán bộ chỉ huy DQTV các cấp theo quy định. Thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ dân quân tự vệ. Trong những năm qua, tỉnh đã đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở cho 274 đồng chí. Song song với các nhiệm vụ trên lực lượng dân quân tự vệ còn thực hiện tốt quy chế phối hợp với ngành công an, biên phòng và các lực lượng khác tăng cường công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật từ an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào công tác quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

          Từ những kết quả đạt được, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, của Bộ CHQS tỉnh, lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh không ngừng được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, góp phần quan trọng cùng LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước tặng thưởng, nhiều năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua xuất sắc.

          Kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống vẻ vang của lực lượng DQVT Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và đồng bào các dân tộc trong tỉnh Lai Châu càng nhận rõ vinh dự lớn lao, trách nhiệm nặng nề trước nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ Lai Châu tiếp tục tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của dân quân tự vệ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đối phó thắng lợi với mọi tình huống. Trước mắt, lực lượng DQTV tỉnh nhà ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua năm 2016: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, quyết thắng”, thiết thực lập thành cao nhất chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng DQTV (28/3/1935 – 28/3/2016), 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 (1/10/1946 - 19/10/2016), góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay./.

          Ghi chú ảnh: 0078, Dân quân tỉnh Lai Châu tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”

          4608, dân quân xã Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ phối hợp cùng lực lượng biên phòng tuần bao biên giới.

          5498, Dân quân tự vệ tỉnh Lai Châu duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện năm 2016

Tin liên quan

Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt khâu đột phá “Quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị”(26/07/2016 9:09:29 SA)

Bộ CHQS tỉnh: Thực hiện hiệu quả toàn diện công tác chính sách(26/07/2016 9:07:19 SA)

Phát huy truyền thống lực lượng dân quân tự vệ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao(26/07/2016 8:58:46 SA)

Tin mới nhất

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM THI ĐUA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC TỈNH MIỀN NÚI BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 2019(26/12/2019 8:38:22 SA)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2019 - 2024(16/07/2019 7:36:42 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2016(19/12/2016 3:13:23 CH)

Triển khai đề án tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”(19/12/2016 1:25:53 CH)

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016(15/12/2016 9:43:03 SA)

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này