Trang chủ Tin hoạt động Hoạt động Mặt trận tỉnh, TP

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2019 - 2024
(Ngày đăng :16/07/2019 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn)

Trong hai ngày 2-3/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề "Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển".

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 – 2019;  kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2014-2019; đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ 2014 – 2019, MTTQ các cấp đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu quan trọng; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Từ năm 2014 đến nay, Quỹ "Vì người nghèo" của toàn tỉnh đã vận động được hơn 25 tỷ đồng, hỗ trợ, làm mới và sửa chữa 1.025 căn nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo. Ban Cứu trợ của MTTQ các cấp đã vận động, tiếp nhận trên 26,7 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh giúp nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống...; phối hợp tổ chức 688 hội nghị để các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc với 59.119 lượt cử tri; chủ trì 109 cuộc giám sát; phối hợp với HĐND và tổ chức chính trị-xã hội giám sát 963 cuộc; tham gia 175 nội dung mang tính phản biện xã hội...

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đề ra mục tiêu chung là: Củng cố và giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tham gia giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Cùng với đó là việc thực hiện 7 mục tiêu cụ thể và 5 chương trình hành động của MTTQ VN Tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2019 – 2014 cụ thể: Tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Ngoài ra, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đoàn kết, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Đặc biệt là tăng cường củng cố, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đã hiệp thương cử 87 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024; 6 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Hội nghị đã hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Lai Châu được hội nghị tín nhiệm, hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Tin liên quan

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM THI ĐUA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC TỈNH MIỀN NÚI BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 2019(26/12/2019 8:38:22 SA)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2019 - 2024(16/07/2019 7:36:42 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2016(19/12/2016 3:13:23 CH)

Triển khai đề án tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”(19/12/2016 1:25:53 CH)

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016(15/12/2016 9:43:03 SA)

Tin mới nhất

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM THI ĐUA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC TỈNH MIỀN NÚI BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 2019(26/12/2019 8:38:22 SA)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2019 - 2024(16/07/2019 7:36:42 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2016(19/12/2016 3:13:23 CH)

Triển khai đề án tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”(19/12/2016 1:25:53 CH)

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016(15/12/2016 9:43:03 SA)

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này