Trang chủ Tin hoạt động Hoạt động Mặt trận tỉnh, TP

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN CỤM THI ĐUA 7 TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC NĂM 2016
(Ngày đăng :06/12/2016 10:38:09 SA)


(laichau.gov.vn)

Ngày 29,30/11/2016, tại tỉnh Lào Cai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức giao ban công tác Mặt trận cụm thi đua 7 tỉnh miền núi phía Bắc năm 2016 gồm: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng  Sơn.

Đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác Mặt trận 2016 của cụm thi đua Ủy ban MTTQ 7 tỉnh biên giới Miền núi phía Bắc đã chỉ rõ kết quả hoạt động: Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, thúc đẩy các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương; vận động tập hợp phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong việc tham gia thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham gia tích cực xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân; thể hiện rõ vai trò trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội…

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đã đạt được, các tỉnh trong cụm vẫn còn một số hạn chế: Việc triển khai các phong trào thi đua một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, công tác giám sát phản biện xã hội một số nơi còn thiếu chủ động; chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân,  Giám sát đầu tư cộng đồng một số nơi hiệu quả chưa cao; chất lượng hoạt động của Ban tư vấn, Hội đồng tư vấn nhất là cơ sở còn nhiều bất cập.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác Mặt trận các tỉnh trong Cụm.

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của UBTƯ MTTQ Việt Nam, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động để công tác Mặt trận các tỉnh trong Cụm ngày càng khởi sắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ các tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu suy tôn bình chọn đơn vị thi đua xuất sắc năm 2016.

 

 

 

Ban TCTH MTTQ tỉnh

Tin liên quan

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2019 - 2024(16/07/2019 7:36:42 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2016(19/12/2016 3:13:23 CH)

Triển khai đề án tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”(19/12/2016 1:25:53 CH)

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016(15/12/2016 9:43:03 SA)

HỘI NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ 6 (KHÓA XI)(15/12/2016 9:14:51 SA)

Tin mới nhất

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2019 - 2024(16/07/2019 7:36:42 SA)

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” NĂM 2016(19/12/2016 3:13:23 CH)

Triển khai đề án tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”(19/12/2016 1:25:53 CH)

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016(15/12/2016 9:43:03 SA)

HỘI NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ 6 (KHÓA XI)(15/12/2016 9:14:51 SA)

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Ông Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Chấp Hành Đảng bộ Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tầng 1, nhà C, khu Hành chính - Chính trị tỉnh, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0231.676.616
Ghi rõ nguồn ubmttq.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này